CYNLLUNIAU GYRFAOEDD CYNNAR SYDD AR GAEL

Mae arnom angen y bobl orau o bob cefndir i weithio gyda ni. Mae ein holl gynlluniau’n caniatáu i chi gael profiad yn y gwaith, cyflog a hyfforddiant yn y BBC. Mae ein prentisiaethau hefyd yn eich galluogi i ennill cymhwyster ffurfiol. Darganfyddwch pa gyfle fyddai orau i chi a thaith eich gyrfa.

CYNLLUNIAU GYRFAOEDD CYNNAR SYDD AR GAEL

Mae arnom angen y bobl orau o bob cefndir i weithio gyda ni. Mae ein holl gynlluniau’n caniatáu i chi gael profiad yn y gwaith, cyflog a hyfforddiant yn y BBC. Mae ein prentisiaethau hefyd yn eich galluogi i ennill cymhwyster ffurfiol. Darganfyddwch pa gyfle fyddai orau i chi a thaith eich gyrfa.

UWCH BRENTISIAETHAU/ PRENTISIAETHAU UWCH (LEFEL 3-5)

Ar gyfer y rheini sy’n gorffen yn yr ysgol neu’r coleg, neu sy’n newid gyrfa.

RHAGOR O WYBODAETH AM UWCH BRENTISIAETHAU/PRENTISIAETHAU UWCH >

GRADD-BRENTISIAETHAU (LEFEL 6)

I'r rhai sy'n chwilio am ddewis amgen i brifysgol.

RHAGOR O WYBODAETH AM GRADD-BRENTISIAETHAU >

PRENTISIAETHAU GRADD MEISTR/UWCH (LEFEL 7)

I'r rhai sy'n chwilio am gynllun lefel ôl-raddedig, neu sydd â phrofiad blaenorol mewn maes.
 

RHAGOR O WYBODAETH AM PRENTISIAETHAU GRADD MEISTR/UWCH (LEFEL 7) >

UWCH BRENTISIAETHAU/ PRENTISIAETHAU UWCH (LEFEL 3-5)

Ar gyfer y rheini sy’n gorffen yn yr ysgol neu’r coleg, neu sy’n newid gyrfa.

RHAGOR O WYBODAETH AM UWCH BRENTISIAETHAU/PRENTISIAETHAU UWCH >

GRADD-BRENTISIAETHAU (LEFEL 6)

I'r rhai sy'n chwilio am ddewis amgen i brifysgol.

RHAGOR O WYBODAETH AM GRADD-BRENTISIAETHAU >

PRENTISIAETHAU GRADD MEISTR/UWCH (LEFEL 7)

I'r rhai sy'n chwilio am gynllun lefel ôl-raddedig, neu sydd â phrofiad blaenorol mewn maes.

RHAGOR O WYBODAETH AM PRENTISIAETHAU GRADD MEISTR/UWCH (LEFEL 7) >

CYNLLUNIAU I HYFFORDDEION A GRADDEDIGION

Ar gyfer y rheini sy’n chwilio am gynllun yn y gwaith heb gymhwyster ffurfiol.

RHAGOR O WYBODAETH AM GYNLLUNIAU I HYFFORDDEION A GRADDEDIGION >

DOD O HYD I’R RÔL SY’N IAWN I CHI

Defnyddiwch y llwyfan rhyngweithiol hwn i weld pa rôl yn y BBC sy’n cyd-fynd orau â’ch diddordebau chi ac i glywed gan bobl sy’n gweithio mewn gwahanol swyddi yn y BBC.

LANSIO ADNODD CYFATEB ROLAU’R BBC>

PROFIADAU GET IN

Dal heb benderfynu? I gael profiad o’r llwybrau gyrfa gwahanol sydd gan y BBC i’w cynnig, tarwch olwg yma.

RHAGOR O WYBODAETH AM PROFIADAU GET IN >

CYNLLUNIAU I HYFFORDDEION A GRADDEDIGION

Ar gyfer y rheini sy’n chwilio am gynllun yn y gwaith heb gymhwyster ffurfiol.

RHAGOR O WYBODAETH AM GYNLLUNIAU I HYFFORDDEION A GRADDEDIGION >

DOD O HYD I’R RÔL SY’N IAWN I CHI

Defnyddiwch y llwyfan rhyngweithiol hwn i weld pa rôl yn y BBC sy’n cyd-fynd orau â’ch diddordebau chi ac i glywed gan bobl sy’n gweithio mewn gwahanol swyddi yn y BBC.

LANSIO ADNODD CYFATEB ROLAU’R BBC>

PROFIADAU GET IN

Dal heb benderfynu? I gael profiad o’r llwybrau gyrfa gwahanol sydd gan y BBC i’w cynnig, tarwch olwg yma.

RHAGOR O WYBODAETH AM PROFIADAU GET IN >

Dewch i gyfarfod rhai o’n pobl

 • Tink, prentis BBC

  “Rydw i wrth fy modd yn gweithio i’r BBC oherwydd rydw i wedi gallu cyflwyno fy straeon fy hun a rhoi llais i bobl sydd heb gynrychiolaeth. Mae dangos fy enw ar erthyglau i fy mhant yn foment amhrisiadwy.”
  Tink 
  – Prentis Newyddiadurwr

 • Marcos, prentis BBC

  “Mae’r BBC wedi bod yn ddechrau delfrydol i’m gyrfa. Ymunais fel cynorthwyydd golygu gan ddysgu sut mae’r Uned Hanes Naturiol yn gwneud eu rhaglenni dogfen hyfryd. Es i ar daith ffilmio i Goedwig Law’r Amazon. Dyna’r profiad gorau y gallwn ei gael o’r swydd hon.”
  Marcos
  – Prentis Cynhyrchu

 • Lucy, prentis BBC

  “Treuliais bythefnos yn gweithio ar Gystadleuaeth Cân Eurovision fel cyflwynydd ar gyfer y ddirprwyaeth o Armenia. Roeddwn i wrth fy modd yn cael gweld y tu ôl i’r llenni yn ystod darllediad byw ar raddfa fawr, yn ogystal â llenwi’r bwlch yn ystod un o’r ymarferion.”
  Lucy
  – Prentis Gweinyddu Busnes

 • Harry, prentis BBC

  “Ar ôl cwblhau fy arholiadau Safon Uwch, roeddwn i’n ansicr ynghylch fy nghamau nesaf ac nid oeddwn i’n hollol siŵr a oedd mynd i’r brifysgol yn ddewis iawn i mi. Mae’r cyfle hwn yn y BBC wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n sicr wedi bodloni fy nisgwyliadau, a rhagori arnynt.”
  Harry
  – Prentis Rheolwr Prosiect

“Treuliais bythefnos yn gweithio ar Gystadleuaeth Cân Eurovision fel cyflwynydd ar gyfer y ddirprwyaeth o Armenia. Roeddwn i wrth fy modd yn cael gweld y tu ôl i’r llenni yn ystod darllediad byw ar raddfa fawr, yn ogystal â llenwi’r bwlch yn ystod un o’r ymarferion.”
Lucy
– Prentis Gweinyddu Busnes

“Ar ôl cwblhau fy arholiadau Safon Uwch, roeddwn i’n ansicr ynghylch fy nghamau nesaf ac nid oeddwn i’n hollol siŵr a oedd mynd i’r brifysgol yn ddewis iawn i mi. Mae’r cyfle hwn yn y BBC wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n sicr wedi bodloni fy nisgwyliadau, a rhagori arnynt.”
Harry
– Prentis Rheolwr Prosiect