SUT RYDYM YN HURIO AR GYFER CYNLLUNIAU GYRFA GYNNAR
 

Yn ystod y broses ymgeisio, rydyn ni am ddysgu mwy am eich sgiliau a’ch diddordebau. Drwy gydol ein proses, byddwn yn chwilio am sut rydych chi’n amlygu ein gwerthoedd a’n hymddygiad. Mae'r camau'n cael eu haddasu yn ôl rôl a byddwch yn cael mwy o wybodaeth pan fyddwch yn gwneud cais. Isod ceir trosolwg o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl.

 

SUT RYDYM YN HURIO AR GYFER CYNLLUNIAU GYRFA GYNNAR
 

Yn ystod y broses ymgeisio, rydyn ni am ddysgu mwy am eich sgiliau a’ch diddordebau. Drwy gydol ein proses, byddwn yn chwilio am sut rydych chi’n amlygu ein gwerthoedd a’n hymddygiad. Mae'r camau'n cael eu haddasu yn ôl rôl a byddwch yn cael mwy o wybodaeth pan fyddwch yn gwneud cais. Isod ceir trosolwg o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl.

CAM 1 – CAIS AR-LEIN

Ffurflen gais yw cam cyntaf y broses ymgeisio. Gofynnir i chi lenwi gwybodaeth amdanoch eich hun i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, a'ch cymhelliant dros wneud cais. Cyn i chi ddechrau eich cais, treuliwch amser yn ymchwilio i’r cynllun a’r rôl rydych chi’n teimlo sydd fwyaf addas i chi ar gyfer y cam rydych chi arno yn nhaith eich gyrfa.

CAM 1 – CAIS AR-LEIN

Ffurflen gais yw cam cyntaf y broses ymgeisio. Gofynnir i chi lenwi gwybodaeth amdanoch eich hun i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, a'ch cymhelliant dros wneud cais. Cyn i chi ddechrau eich cais, treuliwch amser yn ymchwilio i’r cynllun a’r rôl rydych chi’n teimlo sydd fwyaf addas i chi ar gyfer y cam rydych chi arno yn nhaith eich gyrfa.

CAM 2 – PRAWF AR-LEIN

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun rydych chi wedi gwneud cais amdano, byddwch yn cael eich gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad rhyngweithiol byr. Gallai hyn gynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar gryfderau, ymarferion barnu sefyllfaol, neu dasgau codio yn dibynnu ar ba rôl rydych chi’n gwneud cais amdani. Cyn eich asesiad, byddwch yn cael amser i ymarfer rhai cwestiynau.

CAM 2 – PRAWF AR-LEIN

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun rydych chi wedi gwneud cais amdano, byddwch yn cael eich gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad rhyngweithiol byr. Gallai hyn gynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar gryfderau, ymarferion barnu sefyllfaol, neu dasgau codio yn dibynnu ar ba rôl rydych chi’n gwneud cais amdani. Cyn eich asesiad, byddwch yn cael amser i ymarfer rhai cwestiynau.

CAM 3 - CYFWELIAD FIDEO

Ar gyfer y rhan fwyaf o’n cynlluniau, byddwch yn cael eich gwahodd i ymateb i nifer o gwestiynau drwy lwyfan digidol. Ar hyn o bryd, rydyn ni am ddysgu mwy amdanoch chi, eich cryfderau a'ch cymhelliant dros wneud cais. Bydd y rhan fwyaf o’r cwestiynau yn gofyn i chi recordio ymateb fideo, gyda rhai yn gofyn am ymateb ysgrifenedig. Peidiwch â phoeni oherwydd byddwch yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â recordio eich ymatebion. Byddwch hefyd yn gallu ail-recordio eich ymatebion. Ni fydd angen i chi gwblhau cyfweliad fideo ar gyfer rhai o’n rolau technegol. 

CAM 3 - CYFWELIAD FIDEO

Ar gyfer y rhan fwyaf o’n cynlluniau, byddwch yn cael eich gwahodd i ymateb i nifer o gwestiynau drwy lwyfan digidol. Ar hyn o bryd, rydyn ni am ddysgu mwy amdanoch chi, eich cryfderau a'ch cymhelliant dros wneud cais. Bydd y rhan fwyaf o’r cwestiynau yn gofyn i chi recordio ymateb fideo, gyda rhai yn gofyn am ymateb ysgrifenedig. Peidiwch â phoeni oherwydd byddwch yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â recordio eich ymatebion. Byddwch hefyd yn gallu ail-recordio eich ymatebion. Ni fydd angen i chi gwblhau cyfweliad fideo ar gyfer rhai o’n rolau technegol. 

CAM 4 - CANOLFANNAU ASESU

Cam olaf ein proses yw canolfan asesu, sy’n cael ei chynnal ar-lein fel arfer. Mae hyn yn cynnwys cyfres o ymarferion fel ymarfer grŵp a chyfweliad. Mae’r profiad wedi’i gynllunio i roi’r cyfle gorau i chi ddangos i ni beth allwch chi ei wneud, yn ogystal â’ch cymhelliant i ymuno â’r BBC, y rôl a’r cynllun. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â staff y BBC a gofyn unrhyw gwestiynau iddynt. Ar gyfer rhai cynlluniau, byddwn yn gofyn i chi gwblhau tasg cyn-asesu cyn y diwrnod, neu gymryd rhan mewn cyfweliad ar-lein.

CAM 4 - CANOLFANNAU ASESU

Cam olaf ein proses yw canolfan asesu, sy’n cael ei chynnal ar-lein fel arfer. Mae hyn yn cynnwys cyfres o ymarferion fel ymarfer grŵp a chyfweliad. Mae’r profiad wedi’i gynllunio i roi’r cyfle gorau i chi ddangos i ni beth allwch chi ei wneud, yn ogystal â’ch cymhelliant i ymuno â’r BBC, y rôl a’r cynllun. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â staff y BBC a gofyn unrhyw gwestiynau iddynt. Ar gyfer rhai cynlluniau, byddwn yn gofyn i chi gwblhau tasg cyn-asesu cyn y diwrnod, neu gymryd rhan mewn cyfweliad ar-lein.

CAM 5 – CYNNIG

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud cynnig i chi ymuno â ni ym mis Medi 2024. Yn y cyfnod rhwng cael eich cynnig a’ch dyddiad dechrau, bydd ein tîm cynlluniau yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am bopeth sydd arnoch ei hangen cyn eich diwrnod cyntaf yn y BBC. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gysylltu ag eraill sy’n ymuno â’n cynlluniau a chael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

RHAGOR O WYBODAETH AM WEITHIO YN Y BBC >

CAM 5 – CYNNIG

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud cynnig i chi ymuno â ni ym mis Medi 2024. Yn y cyfnod rhwng cael eich cynnig a’ch dyddiad dechrau, bydd ein tîm cynlluniau yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am bopeth sydd arnoch ei hangen cyn eich diwrnod cyntaf yn y BBC. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gysylltu ag eraill sy’n ymuno â’n cynlluniau a chael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

RHAGOR O WYBODAETH AM WEITHIO YN Y BBC >

 

CYMORTH GYDA’CH CAIS

Ein huchelgais yw bod y BBC ar gyfer pawb a dylai gynnwys pawb. Rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2, ac rydyn ni wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Rydyn ni’n cymryd cynhwysiant o ddifrif ac rydyn ni am sicrhau bod pob ymgeisydd sydd ag anabledd neu sydd â chyflyrau iechyd tymor hir yn cael y cymorth a’r addasiadau sydd arnynt eu hangen. Os oes arnoch angen addasiadau rhesymol ar gyfer y broses ymgeisio neu os oes gennych chi anghenion mynediad yr hoffech chi roi gwybod i ni amdanynt, cysylltwch â ni ar earlycareersrecruitment@bbc.co.uk gan roi cyfeirnod y swydd yn y blwch pwnc a byddem yn fwy na pharod i gael sgwrs gyfrinachol i drafod sut gallwn ni eich cefnogi chi drwy’r broses.

CWESTIYNAU CYFFREDIN >
 

 

CYMORTH GYDA’CH CAIS

Ein huchelgais yw bod y BBC ar gyfer pawb a dylai gynnwys pawb. Rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2, ac rydyn ni wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Rydyn ni’n cymryd cynhwysiant o ddifrif ac rydyn ni am sicrhau bod pob ymgeisydd sydd ag anabledd neu sydd â chyflyrau iechyd tymor hir yn cael y cymorth a’r addasiadau sydd arnynt eu hangen. Os oes arnoch angen addasiadau rhesymol ar gyfer y broses ymgeisio neu os oes gennych chi anghenion mynediad yr hoffech chi roi gwybod i ni amdanynt, cysylltwch â ni ar earlycareersrecruitment@bbc.co.uk gan roi cyfeirnod y swydd yn y blwch pwnc a byddem yn fwy na pharod i gael sgwrs gyfrinachol i drafod sut gallwn ni eich cefnogi chi drwy’r broses.

CWESTIYNAU CYFFREDIN >