EIN CYFLEOEDD AR GYFER GYRFAOEDD CYNNAR

Yn y BBC, gallwch gwblhau cynllun blynyddoedd cynnar mewn un o bum maes eang: Busnes, Digidol, Peirianneg, Newyddiaduraeth a Chynhyrchu. Darllenwch fwy isod, a chael gwybod mwy am ein Profiadau Get In.

EIN CYFLEOEDD AR GYFER GYRFAOEDD CYNNAR

Yn y BBC, gallwch gwblhau cynllun blynyddoedd cynnar mewn un o bum maes eang: Busnes, Digidol, Peirianneg, Newyddiaduraeth a Chynhyrchu. Darllenwch fwy isod, a chael gwybod mwy am ein Profiadau Get In.

BUSNES

A ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau ym meysydd rheoli prosiect, cyllid, y gyfraith, Adnoddau Dynol neu farchnata? Dewch tu ôl i’r llenni  a helpu i sicrhau bod darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf y byd yn rhedeg ac yn ffynnu.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI BUSNES AC YMGEISIO AMDANYNT >

DIGIDOL

Ydych chi yn eich elfen gyda rhifau, syniadau a datrys problemau drwy arloesi? Ar ein cynlluniau Digidol, gallech ddysgu sut mae cadw systemau’r BBC yn ddiogel rhag bygythiadau seiber, helpu i siapio’r ffordd mae’r BBC yn defnyddio data cynulleidfaoedd, neu ddatblygu apiau a llwyfannau newydd gan ddefnyddio gwyddoniaeth data ac offer deallusrwydd artiffisial arloesol.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI DIGIDOL AC YMGEISIO AMDANYNT >

PEIRIANNEG

Ydy’r ffordd mae pethau’n gweithio’n eich diddori chi? Ydych chi’n mwynhau datrys problemau technegol? Mae ein cynlluniau Peirianneg yn cynnig cyfle gwych i fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr meddalwedd a systemau cyfryngau sy’n helpu’r BBC i ddarparu cynnwys ar draws ei wasanaethau.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI PEIRIANNEG AC YMGEISIO AMDANYNT>

BUSNES

A ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau ym meysydd rheoli prosiect, cyllid, y gyfraith, Adnoddau Dynol neu farchnata? Dewch tu ôl i’r llenni  a helpu i sicrhau bod darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf y byd yn rhedeg ac yn ffynnu.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI BUSNES AC YMGEISIO AMDANYNT >

DIGIDOL

Ydych chi yn eich elfen gyda rhifau, syniadau a datrys problemau drwy arloesi? Ar ein cynlluniau Digidol, gallech ddysgu sut mae cadw systemau’r BBC yn ddiogel rhag bygythiadau seiber, helpu i siapio’r ffordd mae’r BBC yn defnyddio data cynulleidfaoedd, neu ddatblygu apiau a llwyfannau newydd gan ddefnyddio gwyddoniaeth data ac offer deallusrwydd artiffisial arloesol.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI DIGIDOL AC YMGEISIO AMDANYNT >

PEIRIANNEG

Ydy’r ffordd mae pethau’n gweithio’n eich diddori chi? Ydych chi’n mwynhau datrys problemau technegol? Mae ein cynlluniau Peirianneg yn cynnig cyfle gwych i fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr meddalwedd a systemau cyfryngau sy’n helpu’r BBC i ddarparu cynnwys ar draws ei wasanaethau.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI PEIRIANNEG AC YMGEISIO AMDANYNT>

NEWYDDIADURAETH

Ydych chi’n chwilfrydig am bobl a’r byd rydych chi’n byw ynddo? Ydych chi’n llawn syniadau creadigol? Ydych chi eisiau dysgu sut i ysgrifennu a chynhyrchu cynnwys gwych? Ymunwch ag un o’n cynlluniau Newyddiaduraeth am gyfle i ddatblygu eich sgiliau gyda hyfforddiant a phrofiadau o’r radd flaenaf yn y diwydiant.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI NEWYDDIADURAETH AC YMGEISIO AMDANYNT >

CYNHYRCHU

Ydych chi’n aelod hyblyg o dîm sydd eisiau creu cynnwys o’r radd flaenaf? Mae ein cynlluniau Cynhyrchu yn darparu cyfleoedd i weithio ar lwyfannau teledu, sain neu ddigidol. Neu, os ydych chi’n mwynhau trefnu pobl a sicrhau bod pethau’n cael eu cwblhau’n unol ag amserlenni, gwnewch gais am ein cynlluniau hyfforddi ar gyfer Cydlynydd a Rheolwr Cynhyrchu i weithio mewn timau, cefnogi gwneuthurwyr cynnwys a chadw cynyrchiadau ar y trywydd iawn.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI YM MAES CYNHYRCHU AC YMGEISIO AMDANYNT >

PROFIADAU GET IN

Dal heb benderfynu? I gael profiad o’r llwybrau gyrfa gwahanol sydd gan y BBC i’w cynnig, tarwch olwg yma.

RHAGOR O WYBODAETH AM PROFIADAU GET IN >

NEWYDDIADURAETH

Ydych chi’n chwilfrydig am bobl a’r byd rydych chi’n byw ynddo? Ydych chi’n llawn syniadau creadigol? Ydych chi eisiau dysgu sut i ysgrifennu a chynhyrchu cynnwys gwych? Ymunwch ag un o’n cynlluniau Newyddiaduraeth am gyfle i ddatblygu eich sgiliau gyda hyfforddiant a phrofiadau o’r radd flaenaf yn y diwydiant.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI NEWYDDIADURAETH AC YMGEISIO AMDANYNT >​​​​​​​​​​​​​​

CYNHYRCHU

Ydych chi’n aelod hyblyg o dîm sydd eisiau creu cynnwys o’r radd flaenaf? Mae ein cynlluniau Cynhyrchu yn darparu cyfleoedd i weithio ar lwyfannau teledu, sain neu ddigidol. Neu, os ydych chi’n mwynhau trefnu pobl a sicrhau bod pethau’n cael eu cwblhau’n unol ag amserlenni, gwnewch gais am ein cynlluniau hyfforddi ar gyfer Cydlynydd a Rheolwr Cynhyrchu i weithio mewn timau, cefnogi gwneuthurwyr cynnwys a chadw cynyrchiadau ar y trywydd iawn.

CHWILIO AM GYNLLUNIAU HYFFORDDI YM MAES CYNHYRCHU AC YMGEISIO AMDANYNT >

PROFIADAU GET IN

Dal heb benderfynu? I gael profiad o’r llwybrau gyrfa gwahanol sydd gan y BBC i’w cynnig, tarwch olwg yma.

RHAGOR O WYBODAETH AM PROFIADAU GET IN >

 

YDYCH CHI’N BAROD I LANSIO EICH GYRFA YN Y BBC?

Dysgwch am y cynlluniau gyrfaoedd cynnar rydyn ni’n eu cynnig i’ch rhoi ar ben ffordd ac i gael swydd y byddwch chi’n ei mwynhau.

DOD O HYD I’CH CYNLLUN HYFFORDDI >
 

 

YDYCH CHI’N BAROD I LANSIO EICH GYRFA YN Y BBC?

Dysgwch am y cynlluniau gyrfaoedd cynnar rydyn ni’n eu cynnig i’ch rhoi ar ben ffordd ac i gael swydd y byddwch chi’n ei mwynhau.

DOD O HYD I’CH CYNLLUN HYFFORDDI >
 

Dewch i gyfarfod rhai o’n pobl

 • Bushra, prentis BBC

  “Mae bod yn brentis yn y BBC yn brofiad unigryw sy’n cynnig llawer o gyfleoedd hwyliog a chyffrous sy’n fy helpu i ddysgu a datblygu fel person.”
  Bushra 
  – Prentis Gweinyddu Busnes

 • Eleanor, prentis BBC

  “Rwy’n gweithio gydag amrywiaeth o bobl wahanol, ysbrydoledig a chreadigol, sydd wedi fy nghefnogi ac wedi fy helpu i ddatblygu.”
  Eleanor
  – Prentis Profiad Defnyddwyr (UX) Digidol

 • Ryan, prentis BBC

  “Fy hoff ran o’r rôl yw gallu cael amrywiaeth eang o brofiadau. Mae pobl wedi ymddiried ynof i ysgwyddo lefelau sylweddol o gyfrifoldeb ar gam mor gynnar yn fy ngyrfa.”
  Ryan
  – Prentis Cyfrifyddu / Trethiant

 • Ebony, prentis BBC a Hacker y ci

  “Ers dechrau, rwyf wedi gweithio ar draws sawl portffolio ym maes Plant ac Addysg. Yr hyn sy’n fy synnu’n fawr yw’r cyfle i fod yn chi’ch hun yn y gweithle.”
  Ebony
  – Prentis Rheolwr Cynhyrchu

“Fy hoff ran o’r rôl yw gallu cael amrywiaeth eang o brofiadau. Mae pobl wedi ymddiried ynof i ysgwyddo lefelau sylweddol o gyfrifoldeb ar gam mor gynnar yn fy ngyrfa.”
Ryan
– Prentis Cyfrifyddu / Trethiant

“Ers dechrau, rwyf wedi gweithio ar draws sawl portffolio ym maes Plant ac Addysg. Yr hyn sy’n fy synnu’n fawr yw’r cyfle i fod yn chi’ch hun yn y gweithle.”
Ebony
– Prentis Rheolwr Cynhyrchu