BBC STUDIOS

Mae’r cyfan yn dechrau gyda chynnwys o’r radd flaenaf.

BBC Studios yw prif gangen fasnachol a chynhyrchu'r BBC. Rydyn ni’n arloesi ym maes adrodd straeon, gan gynhyrchu miliynau o refeniw bob blwyddyn, gan weithio mewn partneriaeth â’r diwydiannau creadigol ehangach a’u cefnogi.

Rydyn ni’n cyflwyno creadigrwydd Prydain ar ei orau i’r byd.

RHAGOR O WYBODAETH AM BBC STUDIOS >

PWERDY CREADIGOL

Gan weithio gyda’n timau mewnol a’n labeli annibynnol, rydyn ni’n creu ac yn dosbarthu’r cynnwys sy’n gwneud y BBC yn enw cyfarwydd yn rhyngwladol. Rydyn ni'n creu’r rhaglenni gorau heb eu hail ym Mhrydain a ni yw’r dosbarthwr mwyaf y tu allan i Hollywood a Bollywood. Rydyn ni’n cysylltu cynulleidfaoedd ar draws y byd â’r cynnwys maen nhw’n ei fwynhau.

CYNYRCHIADAU BBC STUDIOS

 

Ni yw’r pwerdy cynhyrchu sydd wedi cael y nifer fwyaf o wobrau a chomisiynau yn y DU. O ddrama a chomedi i fyd natur a gwyddoniaeth, ni sy’n gyfrifol am rai o’r rhaglenni mwyaf poblogaidd yn hanes teledu – sy’n cael eu cynhyrchu gan ein timau arbenigol mewn stiwdios ledled y byd.

RHAGOR O WYBODAETH AM GYNYRCHIADAU BBC STUDIOS > 

BETH RYDYN NI’N EI WNEUD

 • Teulu Bluey

  BLUEY

  BBC Studios a gyd-gynhyrchodd yr animeiddiad Bluey o Ludo Studio. Dyma’r rhaglen fwyaf poblogaidd i blant 2-5 oed ar Disney Junior yn UDA (2021). Caiff ei wylio mewn 60 o wledydd gydag albwm rhif 1 yn Awstralia.

 • Bruno Tonioli

  DANCING WITH THE STARS

  Strictly yw’r brif sioe adloniant yn y DU o hyd, ac mae’r rhaglen Dancing with the Stars wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn rhyngwladol.  Mae ar frig ei slot amser mewn wyth gwlad, ac yn y 5 prif sioe adloniant ar ABC yn yr Unol Daleithiau.

 • Profiad realiti estynedig ar Green Planet

  GREEN PLANET REALITI ESTYNEDIG

  Moment arloesol i dechnoleg 5G a chyfres deledu Green Planet. Aethom â’r gwesteion ar daith drwy chwe bïom ddigidol, gyda Syr David Attenborough – ar ffurf hologram 3D - yn dywysydd.

DYFODOL DIGIDOL

Parhaodd ein gwasanaethau ffrydio newydd BBC Select a Podlediadau’r BBC a lansiwyd yn yr Unol Daleithiau, a BritBox International (y gwasanaeth ffrydio Prydeinig byd-eang sy’n eiddo i BBC Studios mewn partneriaeth ag ITV) i dyfu, gyda 2.4 miliwn o danysgrifwyr mewn pedair gwlad.

 

 

ARWEINYDDIAETH

Mae ein tîm arwain amrywiol a phrofiadol yn llywio BBC Studios tuag at ein nodau ac yn goruchwylio’r gwaith o greu a dosbarthu ein rhaglenni byd-enwog.

RHAGOR O WYBODAETH AM ARWEINYDDIAETH BBC STUDIOS >

 

 

 

 

Clywed beth sydd gan ein staff i’w ddweud

 • Jennifer Scott ac Ezra Ezzard, gweithwyr BBC Studios

  “WE HAVE CREATED A SAFE SPACE WHERE WE CAN FEATURE AUTHORS AND BOOKS THAT REFLECT THE HUMAN LIVED EXPERIENCE OF THOSE THAT HAVE BEEN HISTORICALLY MARGINALISED”

  “Rydym wedi creu lle diogel lle gallwn gynnwys awduron a llyfrau sy’n adlewyrchu profiadau bywyd dynol y rheini sydd wedi cael eu gwthio i’r cyrion yn hanesyddol.”
  Jennifer Scott & Ezra Ezzard
  — Arweinwyr Clwb Llyfrau Cynhwysiant BBC Studios, Efrog Newydd   

 • Deb Sathe, un o weithwyr BBC Studios

  “IT’S AMAZING WHAT WE ACCOMPLISH HERE THROUGH OUR STORYTELLING AND WHO WE SEEK TO ENTERTAIN. I'M INCREDIBLY PROUD OF WORKING HERE AND THAT MY VOICE AND MY OPINION HAVE VALUE.”

  “Mae’n anhygoel beth allwn ni ei gyflawni drwy adrodd ein straeon i gynulleidfaoedd. Dwi’n falch dros ben o weithio yma, a bod fy llais a’m barn yn cael eu gwerthfawrogi.”
  Deb Sathe
  —Uwch bennaeth cynhyrchu cynnwys, Cyfresi drama parhaus, BBC Studios

 • Charlotte Moore, un o weithwyr BBC Studios

  “I AM ABLE TO FORGET MY PHYSICAL LIMITATIONS AT THE BBC BECAUSE I AM REGARDED AS A COLLEAGUE AND A TEAM MEMBER BEFORE I AM SEEN AS BEING DISABLED”

  “Yr hyn rydw i’n ei fwynhau go iawn am weithio yn y BBC yw’r amrywiaeth a’r cyfle i fod yn dysgu rhywbeth newydd bron bob dydd.”
  Charlotte Moore
  — Cydlynydd Busnes, Global Distribution, BBC Studios

 • Donna Gomes, un o weithwyr BBC Studios

  “Dwi wrth fy modd yn dysgu. Dwi’n dod i ddeall y byd o’m cwmpas yn well a sut mae creu cynnwys bywyd gwyllt. Mae’n swydd ddiddorol iawn.”
  Donna Gomes
  —Pennaeth hawliau masnachol a materion busnes, Uned Hanes Naturiol, BBC

CYFLOG A BUDDION

Rydyn ni’n gwobrwyo pobl yn deg, gan gynnig cyflog cystadleuol sy’n cael ei adolygu’n flynyddol. Mae ein cyflog yn seiliedig ar y farchnad ac efallai y bydd rhai rolau hefyd yn gymwys i fod yn rhan o gynllun bonws.

Mae’r buddion yn cynnwys cynllun pensiwn, yswiriant iechyd, opsiwn i brynu a gwerthu gwyliau, aelodaeth campfa, disgownt ar gynnyrch, hyfforddiant personol am ddim, cefnogaeth gofalu a magu plant, meddyg teulu o bell, a hyfforddiant a datblygiad rhagorol. Mae buddion rhyngwladol yn amrywio o yswiriant meddygol i aelodaeth am ddim o Peloton.

GWEITHIO HYBLYG A GWEITHIO O BELL

Rydyn ni’n ceisio gweithio’n hyblyg yn BBC Studios, gan gynnig cydbwysedd unigryw rhwng bywyd a gwaith a 26 diwrnod o wyliau. Gan ddibynnu ar anghenion eich rôl, byddwn yn eich cefnogi i wneud eich gwaith gorau – boed hynny yn eich lleoliad yn y BBC, gartref neu yn rhywle arall.

 

 

 

LLAWRYDD

Mae gweithwyr llawrydd yn rhan hanfodol o’r ffordd rydyn ni’n creu ac yn dod â’n cynnwys, darpariaeth a rhaglenni anhygoel at ei gilydd. Maen nhw’n darparu’r mewnbwn creadigol hanfodol a’r arbenigedd technegol sydd ei angen arnom ochr yn ochr â’n gweithwyr parhaol.

Yn y BBC, rydyn ni’n defnyddio gweithwyr llawrydd drwy ddull gwahanol i’n hadnodd contract cyfnod penodol a chontract parhaol i gyd-fynd â’r ffordd wahanol o weithio. 

LLEOLIADAU

Gan fod BBC Studios yn gweithio ledled y byd, byddwch chi’n dod o hyd i ni ym mhob man. Mae’r cyrhaeddiad hwn ar draws y byd yn ein helpu i ganfod a chynhyrchu’r cynnwys gorau sydd gan y byd i’w gynnig.

 

AI DYMA’R BBC I CHI?

BBC STUDIOS

Mae’r cyfan yn dechrau gyda chynnwys o’r radd flaenaf.

BBC Studios yw prif gangen fasnachol a chynhyrchu'r BBC. Rydyn ni’n arloesi ym maes adrodd straeon, gan gynhyrchu miliynau o refeniw bob blwyddyn, gan weithio mewn partneriaeth â’r diwydiannau creadigol ehangach a’u cefnogi.

Rydyn ni’n cyflwyno creadigrwydd Prydain ar ei orau i’r byd.

PWERDY CREADIGOL

Gan weithio gyda’n timau mewnol a’n labeli annibynnol, rydyn ni’n creu ac yn dosbarthu’r cynnwys sy’n gwneud y BBC yn enw cyfarwydd yn rhyngwladol. Rydyn ni'n creu’r rhaglenni gorau heb eu hail ym Mhrydain a ni yw’r dosbarthwr mwyaf y tu allan i Hollywood a Bollywood. Rydyn ni’n cysylltu cynulleidfaoedd ar draws y byd â’r cynnwys maen nhw’n ei fwynhau. 

CYNYRCHIADAU BBC STUDIOS

Ni yw’r pwerdy cynhyrchu sydd wedi cael y nifer fwyaf o wobrau a chomisiynau yn y DU. O ddrama a chomedi i fyd natur a gwyddoniaeth, ni sy’n gyfrifol am rai o’r rhaglenni mwyaf poblogaidd yn hanes teledu – sy’n cael eu cynhyrchu gan ein timau arbenigol mewn stiwdios ledled y byd.

RHAGOR O WYBODAETH AM GYNYRCHIADAU BBC STUDIOS >

BETH RYDYN NI’N EI WNEUD

BLUEY

BBC Studios sydd wedi cyd-gynhyrchu'r animeiddiad, Bluey o Ludo Studio. Dyma’r rhaglen ar Disney Junior a gafodd y nifer fwyaf o wylwyr rhwng dwy a phump oed yn yr Unol Daleithiau yn 2021. Ers hynny, mae Bluey wedi denu cynulleidfaoedd ar draws 60 o wledydd ac wedi cipio nifer o wobrau – gan gynnwys albwm rhif un yn Awstralia.

DANCING WITH THE STARS

Strictly yw’r brif sioe adloniant yn y DU o hyd, ac mae’r rhaglen Dancing with the Stars wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn rhyngwladol.  Mae ar frig ei slot amser mewn wyth gwlad, ac yn y 5 prif sioe adloniant ar ABC yn yr Unol Daleithiau.

GREEN PLANET REALITI ESTYNEDIG

Moment arloesol i dechnoleg 5G a chyfres deledu Green Planet. Fe wnaethon ni fynd â’r gwesteion ar daith drwy chwe bïom ar ffurf ddigidol gyda Syr David Attenborough yn dywysydd addysgol iddynt – wedi’i drawsnewid yn hologram 3D.

DYFODOL DIGIDOL

Parhaodd ein gwasanaethau ffrydio newydd BBC Select a Podlediadau’r BBC a lansiwyd yn yr Unol Daleithiau, a BritBox International (y gwasanaeth ffrydio Prydeinig byd-eang sy’n eiddo i BBC Studios mewn partneriaeth ag ITV) i dyfu, gyda 2.4 miliwn o danysgrifwyr mewn pedair gwlad.

ARWEINYDDIAETH YN STIWDIOS

 Mae ein tîm arwain amrywiol a phrofiadol yn llywio BBC Studios tuag at ein nodau ac yn goruchwylio’r gwaith o greu a dosbarthu ein rhaglenni byd-enwog.

RHAGOR O WYBODAETH AM ARWEINYDDIAETH BBC STUDIOS >

“Rydym wedi creu lle diogel lle gallwn gynnwys awduron a llyfrau sy’n adlewyrchu profiadau bywyd dynol y rheini sydd wedi cael eu gwthio i’r cyrion yn hanesyddol”

Jennifer Scott ac Ezra Ezzard
Arweinwyr Clwb Llyfrau Cynhwysiant BBC Studios, Efrog Newydd

“Yr hyn rydw i’n ei fwynhau go iawn am weithio yn y BBC yw’r amrywiaeth a’r cyfle i fod yn dysgu rhywbeth newydd bron bob dydd.”

Charlotte Moore
Cydlynydd Busnes, Global Distribution, BBC Studios

CYFLOG A BUDDION

Rydyn ni’n gwobrwyo pobl yn deg, gan gynnig cyflog cystadleuol sy’n cael ei adolygu’n flynyddol. Mae ein cyflog yn seiliedig ar y farchnad ac efallai y bydd rhai rolau hefyd yn gymwys i fod yn rhan o gynllun bonws.

Mae’r buddion yn cynnwys cynllun pensiwn, yswiriant iechyd, opsiwn i brynu a gwerthu gwyliau, aelodaeth campfa, disgownt ar gynnyrch, hyfforddiant personol am ddim, cefnogaeth gofalu a magu plant, meddyg teulu o bell, a hyfforddiant a datblygiad rhagorol. Mae buddion rhyngwladol yn amrywio o yswiriant meddygol i aelodaeth am ddim o Peloton.

GWEITHIO HYBLYG A GWEITHIO O BELL

Rydyn ni’n ceisio gweithio’n hyblyg yn BBC Studios, gan gynnig cydbwysedd unigryw rhwng bywyd a gwaith a 26 diwrnod o wyliau. Gan ddibynnu ar anghenion eich rôl, byddwn yn eich cefnogi i wneud eich gwaith gorau – boed hynny yn eich lleoliad yn y BBC, gartref neu yn rhywle arall.

LLAWRYDD

Mae gweithwyr llawrydd yn rhan hanfodol o’r ffordd rydyn ni’n creu ac yn dod â’n cynnwys, darpariaeth a rhaglenni anhygoel at ei gilydd. Maen nhw’n darparu’r mewnbwn creadigol hanfodol a’r arbenigedd technegol sydd ei angen arnom ochr yn ochr â’n gweithwyr parhaol.
Yn y BBC, rydyn ni’n defnyddio gweithwyr llawrydd drwy ddull gwahanol i’n hadnodd contract cyfnod penodol a chontract parhaol i gyd-fynd â’r ffordd wahanol o weithio. 

LOCATIONS

Working around the world, you’ll find BBC Studios just about everywhere. This global reach helps us source and produce the very best content the world has to offer.

AI DYMA’R BBC I CHI?