GWASANAETH CYHOEDDUS Y BBC

Ni yw’r darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf blaenllaw yn y byd. Rydym yn cynhyrchu rhaglenni a gwasanaethau sy’n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu, ac yn darparu ar gyfer pob cynulleidfa ar draws teledu, radio, iPlayer, Sounds, Newyddion, Chwaraeon a llawer iawn mwy.

PWY YDYN NI

Bob dydd, rydyn ni’n darparu portffolio unigryw o raglenni radio a theledu cenedlaethol a rhanbarthol o’r radd flaenaf, gwasanaethau digidol sydd wedi ennill gwobrau, a BBC World Service mewn 40 o ieithoedd. Mae’r cyhoedd yn y DU yn dewis y BBC 260 miliwn gwaith y dydd, ac erbyn hyn mae’r BBC yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang o 492 miliwn o bobl.

BETH RYDYN NI’N EI WNEUD

 • Suranne Jones a Connor Swindells yn Vigil

  VIGIL

  Ein drama ‘lle gwaith’, gyda thair miliwn ar ddeg o wylwyr, a’r ddrama fwyaf poblogaidd i gael ei lansio yn y DU mewn 3 blynedd.

 • Steve McQueen, a greodd Uprising

  UPRISING

  Rhaglen ddogfen gan Steve McQueen, a enillodd wobr BAFTA, am dân erchyll ym 1981 a laddodd 13 o bobl ddu yn eu harddegau ac a ddiffiniodd cysylltiadau hiliol am genhedlaeth.

 • Aelodau ifanc cast In My Skin

  IN MY SKIN

  Stori chwerw-felys sy’n delio â thorcalon tawel teulu amherffaith a phryderon go-iawn bywyd a rhywioldeb pobl ifanc yn eu harddegau. Mae In My Skin wedi ennill 6 BAFTA a 2 wobr RTS, ac mae’n cyfuno straeon go iawn, crefft wych a drama ddiddorol.

 • Menyw yn gweithio ar sgrin cyfrifiadur Newyddion

  NEWYDDION

  Mae 8 o bob 10 oedolyn yn defnyddio gwasanaethau BBC News bob wythnos – sy’n golygu mai BBC News yw’r darparwr newyddion sy’n cael ei ddefnyddio amlaf yn y DU o bell ffordd.

ARWEINYDDIAETH

Mae ein Pwyllgor Gweithredol yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau'r BBC yn unol â'r strategaeth y cytunwyd arni gan y Bwrdd, ac am bob agwedd ar reoli gweithredol.

Caiff y Pwyllgor Gweithredol ei gadeirio gan Tim Davie, ein Cyfarwyddwr Cyffredinol.

RHAGOR O WYBODAETH AM EIN TÎM >

 

Clywed beth sydd gan ein staff i’w ddweud

 • Reni Adebayo, un o weithwyr y BBC

  “WHAT I LOVE ABOUT MY JOB IS THAT YOU GENUINELY CAN MAKE AN IMPACT ON SOMEBODY'S DAY”

  “Mae cymaint o agweddau ac adrannau sy’n creu’r bbc sydd ddim yn cael sylw ar y teledu.”
  Reni Adebayo
  — Swyddog Gweithredol Cyfryngau Cymdeithasol, BBC Three   

 • Dan Potts, un o weithwyr y BBC

  “THERE'S JUST SO MANY ASPECTS AND DEPARTMENTS THAT MAKE UP THE BBC THAT AREN’T A TELEVISION FOCUS.”

  “Yr hyn rydw i’n ei fwynhau fwyaf am fy swydd yw eich bod chi’n gallu gwneud argraff ar ddiwrnod rhywun.”
  Dan Potts
  — Cynhyrchydd Podlediadau, Radio Wales a Chwaraeon

 • Julie Yoonnyung Lee, un o weithwyr y BBC

  “WE HAVE THIS INFLUENCE ON THE GLOBAL AUDIENCE WHICH MEANS WHEN I PUBLISH THE STORY WE ARE TRANSLATED INTO 40 OR MORE LANGUAGES”

  “Mae Gennym Ddylanwad Ar Y Gynulleidfa Fyd-Eang. Pan Fydda I’n Cyhoeddi’r Stori, Bydd Yn Cael ei Chyfieithu I 40 Iaith Neu Fwy.”
  Julie Yoonnyung Lee
  — Uwch Newyddiadurwr, Gwasanaeth Korea

SUT BETH YW GWEITHIO YN Y BBC?

Ydych chi eisiau bod yn rhan o ddiwylliant sy’n greadigol, yn gynhwysol ac yn llawn cyfleoedd? Rhagor o wybodaeth am sut, o bosib, mai dyma’r BBC i chi. 

RHAGOR O WYBODAETH AM WEITHIO YN Y BBC >

 

 

 

 

LLAWRYDD

Freelancers are an integral part of how we create and bring our amazing content, coverage and programmes together. They provide the essential creative input and technical expertise that we need alongside our permanent employees .

At The BBC we engage freelancers via a different mechanism to our permanent and fixed term contract resource to accommodate the different way of working.

LLEOLIADAU

Mae ein portffolio eang o wasanaethau teledu, radio a digidol cenedlaethol a rhanbarthol yn golygu bod gennym amrywiaeth enfawr o gyfleoedd ledled y DU a’r byd.

 

AI DYMA’R BBC I CHI?

GWASANAETH CYHOEDDUS Y BBC

Ni yw’r darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf blaenllaw yn y byd. Rydym yn cynhyrchu rhaglenni a gwasanaethau sy’n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu, ac yn darparu ar gyfer pob cynulleidfa ar draws teledu, radio, iPlayer, Sounds, Newyddion, Chwaraeon a llawer iawn mwy.

PWY YDYN NI

Bob dydd, rydyn ni’n darparu portffolio unigryw o raglenni radio a theledu cenedlaethol a rhanbarthol o’r radd flaenaf, gwasanaethau digidol sydd wedi ennill gwobrau, a BBC World Service mewn 40 o ieithoedd. Mae’r cyhoedd yn y DU yn dewis y BBC 260 miliwn gwaith y dydd, ac erbyn hyn mae’r BBC yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang o 492 miliwn o bobl.

EIN GWAITH

VIGIL

Ein drama ‘lle gwaith’, gyda thair miliwn ar ddeg o wylwyr, a’r ddrama fwyaf poblogaidd i gael ei lansio yn y DU mewn 3 blynedd.

UPRISING

Rhaglen ddogfen gan Steve McQueen, a enillodd wobr BAFTA, am dân erchyll ym 1981 a laddodd 13 o bobl ddu yn eu harddegau ac a ddiffiniodd cysylltiadau hiliol am genhedlaeth.

IN MY SKIN

Stori chwerw-felys sy’n delio â thorcalon tawel teulu amherffaith a phryderon go-iawn bywyd a rhywioldeb pobl ifanc yn eu harddegau. Mae In My Skin wedi ennill 6 BAFTA a 2 wobr RTS, ac mae’n cyfuno straeon go iawn, crefft wych a drama ddiddorol.

NEWS

Mae 8 o bob 10 oedolyn yn defnyddio gwasanaethau BBC News bob wythnos – sy’n golygu mai BBC News yw’r darparwr newyddion sy’n cael ei ddefnyddio amlaf yn y DU o bell ffordd.

ARWEINYDDIAETH

Mae ein Pwyllgor Gweithredol yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau'r BBC yn unol â'r strategaeth y cytunwyd arni gan y Bwrdd, ac am bob agwedd ar reoli gweithredol.

Caiff y Pwyllgor Gweithredol ei gadeirio gan Tim Davie, ein Cyfarwyddwr Cyffredinol.
 

“Yr hyn rydw i’n ei fwynhau fwyaf am fy swydd yw eich bod chi’n gallu gwneud argraff ar ddiwrnod rhywun.”

Dan Potts
Cynhyrchydd Podlediadau, Radio Wales a Chwaraeon

“Mae cymaint o agweddau ac adrannau sy’n creu’r bbc sydd ddim yn cael sylw ar y teledu.”

Reni Adebayo
Social Media Exec, BBC Three

SUT BETH YW GWEITHIO YN Y BBC?

Ydych chi eisiau bod yn rhan o ddiwylliant sy’n greadigol, yn gynhwysol ac yn llawn cyfleoedd? Rhagor o wybodaeth am sut, o bosib, mai dyma’r BBC i chi. 

RHAGOR O WYBODAETH AM WEITHIO YN Y BBC >

LLAWRYDD

Freelancers are an integral part of how we create and bring our amazing content, coverage and programmes together. They provide the essential creative input and technical expertise that we need alongside our permanent employees .

At The BBC we engage freelancers via a different mechanism to our permanent and fixed term contract resource to accommodate the different way of working.

LLEOLIADAU

Mae ein portffolio eang o wasanaethau teledu, radio a digidol cenedlaethol a rhanbarthol yn golygu bod gennym amrywiaeth enfawr o gyfleoedd ledled y DU a’r byd.

AI DYMA’R BBC I CHI?